user photo
Contact:

Position:
Associate Professor

Research teams:
Struktury i metody uczenia sieci neuronowych
Leader of: Struktury i metody uczenia sieci neuronowych

Classes:
Systemy operacyjne wyk
Programowanie niskopoziomowe wyk
Programowanie niskopoziomowe lab
PhD DSc Eng Jarosław Bilski

Schedule