Wprowadzenie do systemów operacyjnych (full time)

Pliki do wykładu:

SO01, SO02, SO03, SO04, SO05, SO06, SO07, SO08

Instrukcje do laboratorium:

Win1, Win2, Win3, Win4, Win5, Win6

PowerShell, PS1, PS2, PS3

Lin1, Lin2, Lin3, Lin4, Lin5, Lin6

Dodatki:

Skrypty1, Skrypty2, Skrypty3, xLin3i4, xZadania

BatEd